V CAMPIONAT D'SCOOTERS
Càpsula esportiva

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Skatepark
Calendari: A concretar (abril)
Horari: De 10 a 13 h
Preu: Gratuït (amb Carnet CLV) | 30.-€ (sense Carnet CLV)
Edat: A partir de 10 anys
Inscripció: Places limitades

Inscripció màxima: 6 persones