INFORMÀTICA PER A GENT GRAN (PERFECCIONAMENT)

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Espai Cultural Casa de les Vídues
Calendari: Del 3 d'octubre al 28 de juny
Horari: Dimecres i divendres, de 16 a 17 h
Preu: 54.-€/trimestre
Professor: David Otero

Inscripció mínima: 10 alumnes.
Inscripció màxima: 12 alumnes