CLASSES DE IOGA - 2 dies setm

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Gimnàs Escola Lacustària
Calendari: Curs escolar 2019/2020 - del 15 d’octubre 2019 al 30 de juny 2020
Horari: Dimarts i dijous de les 20 h a les 21:30 h
Preu: 115.-€ (import relatiu als 2,5 primers mesos) / 138.-€/trimestres 2 i 3
Professora: Pilar Massa i Roura