Inscripcions a cursos i tallers de l'Àrea de Cultura, Festes i Joventut

  DADES INSCRIPCIÓ
     
Nom:
Cognoms:
DNeix:  (dd/mm/aaaa)
Adreça:
Població:
Telèfon:
DNI:
Correu-e:
Activitat:  TALLER DE MASCARETES PER SANT JORDI
Taller familiar
Calendari: Diumenge 18 d'abril
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Número de participants: 
  
Preu:gratuït

AUTORITZO NO AUTORITZO la captació, reproducció i difusió de la meva imatge personal, amb finalitat de difondre les activitats que organitza l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Llagostera tractarà les seves dades en qualitat de responsable del tractament, amb finalitats d'organització d'activitats, gestió d'inscripcions, cobrament de quotes i tramesa d'informació. Les dades es tractaran en compliment de missió d'interès públic. Es comunicaran a entitats bancàries per a la domiciliació de cobrament de quotes i, en cas de necessitar una assegurança, a la companyia asseguradora.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se per telèfon (972 830 375), per correu electrònic (cursos@llagostera.cat) o bé per correu postal (Ajuntament de Llagostera, Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera).

Es pot consultar informació addicional sobre protecció de dades en aquest enllaç.