INFORMACIÓ SOBRE BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
Són aplicables a tots els cursos i tallers.
Cada inscrit només pot optar a un descompte.
Per beneficiar-se d’una bonificació cal inscriure’s presencialment a l’oficina del SAC, presentant la documentació acreditativa que correspongui.

S’aplicarà un 10% de descompte a:
• Titulars del Carnet CLV
• Família nombrosa/monoparental
• Dos o més germans (<18 anys) inscrits en activitats de pagament (*)
• Persones en situació d’atur
• Persones amb discapacitat
• Persones inscrites en més d’una activitat de pagament (*)
* El descompte s’aplicarà en la segona inscripció.