INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 1 DE SETEMBRE
Perquè la inscripció sigui efectiva, caldrà fer l'ingrés en el termini de 3 dies des del moment de la inscripció
Per donar-se de baixa d'un curs és necessari comunicar-ho per mail a cultura@llagostera.cat.
També podeu omplir un full de baixa que trobareu a les oficines de l'Ajuntament. Full de baixa

Escola Municipal d'Art Pere Mayol Cursos, cursets i tallers CLV - Espai jove Llagostera 3.0